Realizácia stavby

Realizácia a priebeh stavby

 1. Zameranie stavby, vyhĺbenie základových pásov pre obvodové a nosné murivo, schodisko a komín, vyhotovenie debnenia pre základové pásy
 2. Uloženie uzemňovacieho pásu bleskozvodu po obvode domu, štrkový zásyp, vyliatie pásov betónom, oddebnenie pásov, zhotovenie prestupov, zriadenie ležatých rozvodov kanalizácie a vodovodu
 3. Zasypanie priestoru medzi pásmi štrkopieskom a následne zhutnenie, položenie KARI siete
 4. Betonáž základovej dosky
 5. Penetrácia a izolácia pod obvodovým a nosným murivom, zameranie stien rodinného domu
 6. Založenie stavby obvodových a nosných stien do výšky 1m <vloženie oceľových rebríkov, hlavnej kanalizácie>
 7. Betonáž do výšky cca 30 cm
 8. Výstavba RD do výšky stropu
 9. Debnenie stropu podľa projektovej dokumentácie a rozmerov stropných prvkov
 10. Položenie stropných prvkov, výstuže, prekladov a celoplošné položenie KARI siete
 11. Betonáž prízemia spolu so stropom (betón C16/20)
 12. Výstavba 2. nadzemného podlažia
 13. Betonáž 2. nadzemného podlažia spolu so štítmi
 14. Zhotovenie strešnej konštrukcie
 15. Uloženie krytiny a montáž klampiarskych prvkov
Zobrazené produkty