Brands There is 1 brand

  • Izolox

    Najdôležitejšou výhodou stavebného systému IZOLOX sú tepelno-izolačné vlastnosti, ktoré sú pri súčasnom náraste cien energií iste nezanedbateľnou výhodou. Z tohto dôvodu je stavebný systém IZOLOX zaregistrovaný v programe „Zelené úsporám“.

    0 products